chanquemoingay.com

TÙY HỶ CÔNG ĐỨC Thấy trong xã hội lòng người thường hay đố kỵ lẫn nhau nên đức Như Lai đặc biệt thươ

TÙY HỶ CÔNG ĐỨC
Thấy trong xã hội lòng người thường hay đố kỵ lẫn nhau nên đức Như Lai đặc biệt thương xót chúng sanh ngu si mà chỉ bày ra pháp tu Tùy Hỷ Công Đức, tức là khi thấy một người nào đó làm được việc tốt gì thì mình liền sanh tâm hoan hỷ, trợ giúp, nếu không đủ khả năng trợ giúp thì tán thán , vui với thành tựu của người , như vậy thì công đức của chúng ta cũng ngang với họ vậy, đây quả là một cơ hội quá tốt quá dễ dàng để bản thân tích lũy công đức.
Chẳng hạn , khi các bạn dùng mạng internet xem thấy những bài viết hay, những clip ý nghĩa đem lại lợi ích cho mọi người thì liền sanh tâm hoan hỷ, bình luận, tán thán, niệm phật, chia sẻ bài viết đó ... Thì công đức của mình cũng ngang với người đã đăng bài viết vậy.
Lại nữa , bài viết đó chắc hẳn cũng có nhiều bình luận tán thán tốt đẹp, có những danh hiệu Phật, Bồ Tát ... Chúng ta tiếp tục like ( thích ) những bình luận đó thì công đức của mình cũng ngang với người viết bình luận vậy, lợi ích cho người và mình đều không thể nghĩ bàn , thật sự sẽ cảm thấy hoan hỷ, vui sướng thêm bội phần , đó cũng là nhận được sự gia trì to lớn của Chư Phật, Bồ Tát .
NAM MÔ ADIĐÀPHẬT
22/07/2019
22 bình luận:
Vy Jenny
22-07-2019, 03:06:54
Nam mô a di đà phật
Huế Lương
22-07-2019, 03:06:54
Nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phậ nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phậ nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật
Bùi Văn Việt
23-07-2019, 03:06:54
A di Đà phật
Đồng Bảo
23-07-2019, 03:06:54
A DI ĐÀ PHẬT
Thu Lài Ngô
24-07-2019, 03:06:54
a di da phat , rat y nghia , vo cung tri an vi ban sen da co tam nhac nho rat la tran quy loi hay y dep ,a di da phat
Adi da Phat
24-07-2019, 03:06:54
A di đà phật
Nga Bùi Phương
25-07-2019, 03:06:51
A Di Đà PhậtA Di Đà Phật A Di Đà Phật
Tu Quyen Nguyen
25-07-2019, 03:06:51
Dạ,nam mô a di đà phật
Nguyễn Trường
26-07-2019, 03:06:50
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬTA DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
Võ Thị Thuỳ Trang
26-07-2019, 03:06:50
A Di Đà Phật
Bích Quyên
27-07-2019, 03:06:47
A DI ĐÀ PHẬT
Ngọc Ngân
27-07-2019, 03:06:47
A DI đà phật
Diệu Quảng Liên
28-07-2019, 03:06:47
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Alex Max
28-07-2019, 03:06:48
Nam mô a di đà phật ?
Diệu Âm Ngọc Duyên
29-07-2019, 03:06:45
ADIĐÀPHẬT
Ngoc Thach Nguyen
29-07-2019, 03:06:45
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Tâm Khai Ngộ
30-07-2019, 03:06:47
A DI ĐÀ PHẬT
Duong Dang
30-07-2019, 03:06:47
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Cần Nguyễn
31-07-2019, 03:06:44
Nam mô a di đà phật
Cally Tran
31-07-2019, 03:06:45
A Di Đà Phật
Van Anh Nguyen
01-08-2019, 03:06:42
Nam Mô A Di Đà Phật
Cư Sĩ Diệu Âm
01-08-2019, 03:06:42
A DI ĐÀ PHẬT

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *