chanquemoingay.com

LÊ THẮM ĐÁNG YÊU Tặng chế yêu nhân ngày chế hạ san nè

LÊ THẮM ĐÁNG YÊU
(Tặng chế yêu nhân ngày chế hạ san nè)
L uôn giàu nghĩa cử tấm lòng chân
Ê m chuyện riêng tư nhẹ nhõm dần
T hấy cảnh đau buồn tâm mãi giúp
H ong điều tốt đẹp tiếng hằng ngân
A m tường đạo nghĩa hoài ban tặng
M ến mộ nhân duyên lại ngẫm cần
ĐÁNG hưởng muôn vàn yên ấm vẹn
YÊU mình quý bạn phúc choàng thân.
20.12.2018
Nguyễn Thị Minh Thoan
24/03/2020

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *