chanquemoingay.com

Cuộc CMCN 4 là một chủ đề nóng gây nhiều quan tâm của tất cả các giới từ lãnh đạo học giả doanh nhân

"Cuộc CMCN 4.0 là một chủ đề “nóng”, gây nhiều quan tâm của tất cả các giới từ lãnh đạo, học giả, doanh nhân đến những công nhân, người lao động trực tiếp. Có nhiều cách tiếp cận 4.0 nhưng có thể đặc trưng bởi một số các yếu tố sau: Một quy trình chặt chẽ giữa các thiết bị máy móc; Tự động hóa (robot) trong sản xuất; Kết nối giữa các thiết bị bởi Internet (Internet of Things); Dữ liệu là nguyên liệu thô; Trí tuệ nhân tạo (AI) và có sự giao thoa giữa công nghiệp và CNTT." Tập trung vào chuyên môn. :)
13/01/2020

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *