chanquemoingay.com

Công cụ viết note và publish lên web

Công cụ viết note và publish lên web:
Zim Desktop Wiki (cross-platform note taking) + Dropbox (cross-platform file syncing) + Gitlab CI (automated web buiding and publishing)
Cách thực hiện thì dài dòng, tóm tắt là khi bạn dùng vài máy tính chạy cả Linux lẫn Windows (hay Mac), thì Zim + Dropbox giúp tạo ra công cụ ghi chú chạy được khắp nơi, tiếp theo là Gitlab cung cấp host miễn phí và tự động xuất ra trang web từ file ghi chú của Zim.
Tôi dùng Zim + Dropbox từ 2011 đến giờ vẫn ổn định, gần đây phải viết nhanh mấy bài giảng trong thời gian "du kích", nên phải setup Gitlab CI cho tiện (cũng mới biết cách làm này của Gilab khoảng nửa năm trước). Minh họa là 2 bài giảng của tôi ở đợt trường học mùa đông VNCR (https://sites.google.com/site/vncrschool/):
https://doanminhdang.gitlab.io/…/VNCR_Christmas_School/Nume…
https://doanminhdang.gitlab.io/…/VNCR_Chris…/MPC_Casadi.html
(các công thức toán học được Zim tự động tạo file hình PNG từ Latex, cũng tiện)
Để nhanh sử dụng, xem repo ở Gitlab: https://gitlab.com/doanminhdang/notes
09/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *