chanquemoingay.com

Bài viết 10/2016

Kiêng kỵ với huyết dịch trong cơ thể

Từ việc tiến hiến máu súc vật khi tế lễ hoặc thiết đàn cầu cúng, cho đến khi việc bàn giao bái, phát thề… thì việc trích huyết ấy mang tính thần thánh, có sức mạnh cấm chế.

Công nghệ an ủi chống stress ở Nhật

Những nữ khách hàng được quý chuộng nhất là những bà hào phóng, có thể không giàu nhưng lại có thói quen “tiêu tiền như nước”

Hùng Thuận phấn đấu để được khán giả thương yêu…

Gia đình luôn ủng hộ khi Thuận thích và có khả năng. Thuận sẽ xây dựng một hình tượng thật trẻ trung và “ xì tin” hay rất “ mốt”.